Konsortieledning

Ladokkonsortiet drivs av verksamhetsexperter inhyrda från lärosätena tillsammans med IT-personal från Umeå universitet. Konsortiet ansvarar för den gemensamma systemutvecklingen, driften, supporten och verksamhetsstödet till lärosätena och arbetet leds av konsortieledningen.


Mauritz Danielsson, konsortiechef
Tfn: 070-655 33 53
Mauritz har en utbildning i datateknik med ekonomisk inriktning samt en masterexamen i engelsk litteratur och en mångårig erfarenhet av att arbeta i olika positioner inom högskolesektorn. Han har arbetat som universitetsadjunkt i engelska, som sektionschef för den studieadministrativa sektionen vid Luleå tekniska universitet och senast som chef för Studentservice vid samma universitet.

Mauritz har en gedigen kunskap om studieadministration i kombination med ett mycket brett kontaktnätverk och 2013 fick Mauritz en central roll inom Ladok-3-projektet som utvecklade dagens Ladok. 2015 utsåg styrelsen Mauritz till konsortiechef. Som konsortiechef ansvarar Mauritz för förvaltningen av hela Ladokkonsortiet, inklusive verksamhet och budget.

Magnus Mörck, strategisk produktägare
Tfn: 076-724 51 92

Magnus har en utbildning i humaniora och samhällsvetenskap. Efter 20 år inom olika högskoleadministrativa befattningar och vissa nationella uppdrag har Magnus en bred och djup kunskap om det svenska högskolesystemet.

Magnus har varit anställd på Lärarhögskolan i Stockholm som jämställdhetshandläggare, kvalitetshandläggare och utredare. På Södertörns högskola var han administrativ chef för lärarutbildningen och senast var han utbildnings- och forskningsadministrativ chef på Konstfack. Magnus har också en studentkårsbakgrund och var bland annat ordförande för Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) 1998/99.

Som strategisk produktägare har Magnus ett helhetsansvar för systemet Ladok. Den strategiska produktägarens viktigaste uppgift är att se till att värdet av det som utvecklingsteamen producerar är så högt som möjligt och att ha en vision om hur Ladok ska utvecklas på kort och lång sikt.


Staffan Ekstedt, utvecklings- och driftansvarig
Tfn: 073-980 63 72
Med en utbildning i systemvetenskap har Staffan arbetat i flera stora projekt som kravansvarig, projektledare och i olika chefsbefattningar. Staffan var ansvarig för vidareutvecklingen och förvaltningen av det nationella antagningssystemet (NyA) i samverkan med Verket för högskoleservice, VHS (idag Universitets och Högskolerådet, UHR).

Idag är Staffan biträdande enhetschef vid Enheten för IT-stöd och systemutveckling (ITS) vid Umeå universitet. Vid Ladokkonsortiet ansvarar Staffan för driften av Ladok.


Anna Åhnberg, ansvarig för verksamhetsstöd
Tfn: 073-146 01 39
Anna är utbildad systemvetare och har erfarenhet av både nya utvecklingsprojekt och att driva vidareutveckling, support och driftarbete för befintliga system. Hon har arbetat inom högskolesektorn sedan 2006 där hon till en början var anställd hos UU och sedan 2013 arbetar hon i Ladokkonsortiet.

Som ansvarig för verksamhetsstöd ansvarar Anna för de delarna som rör stödet till lärosätenas egna förvaltningsorganisationer; konsortiets utbildning, support, dokumentation och kommunikation.


Malin Zingmark, utredare/projektledare
Tfn: 070-332 20 06
Malin är civilingenjör i industriell ekonomi och har en gedigen erfarenhet av att arbeta som verksamhetsutvecklare och projektledare. Malin har jobbat i högskolesektorn sedan 2005, först på Luleå tekniska universitet och sedan 2012 i Ladokkonsortiet.

Sedan början av 2021 leder Malin utvecklingen av Gemensamt stöd för utbildningsplanering. Som produktionssättningsansvarig har Malin ansvarat för produktionssättningsteamet som hjälpt 37 lärosäten att implementera nya Ladok. Malin svarar för framtagande av metod och strategi vid konsortiet och leder aktuella utredningar.


Mattias Sällström, arkitekt
Tfn:

Fotograf: Lina Åhnberg

2023-07-20 | Webmaster