Konsortieledning

Ladokkonsortiet drivs av verksamhetsexperter inhyrda från lärosätena tillsammans med IT-personal från Umeå universitet. Konsortiet ansvarar för den gemensamma systemutvecklingen, driften, supporten och verksamhetsstödet till lärosätena och arbetet leds av konsortieledningen.


Mauritz Danielsson, konsortiechef
Tfn: 070-655 33 53
Mauritz har en utbildning i datateknik med ekonomisk inriktning samt en masterexamen i engelsk litteratur och en mångårig erfarenhet av att arbeta i olika positioner inom högskolesektorn. Han har arbetat som universitetsadjunkt i engelska, som sektionschef för den studieadministrativa sektionen vid Luleå tekniska universitet och senast som chef för Studentservice vid samma universitet.

Mauritz har en gedigen kunskap om studieadministration i kombination med ett mycket brett kontaktnätverk och 2013 fick Mauritz en central roll inom Ladok-3-projektet som utvecklade dagens Ladok. 2015 utsåg styrelsen Mauritz till konsortiechef. Som konsortiechef ansvarar Mauritz för förvaltningen av hela Ladokkonsortiet, inklusive verksamhet och budget.


Catherine Zetterqvist, produktägare , prioriteringsansvarig
Tfn: 070-8306140
Catherine är utbildad civilingenjör, Väg- och vattenbyggnad, KTH. Sin ordinarie tjänst har hon som systemansvarig vid Linnéuniversitetet.

Catherine har bred erfarenhet av studieadministration, bland annat som antagningsansvarig, studievägledare och examenshandläggare samt som expert vid sammanslagningen av två Ladok-databaser när Linnéuniversitetet bildades. Hon har även arbetat vid Högskolan i Gävle, Kungliga tekniska högskolan och inom vidareutvecklingen av NyA.

Catherine rekryterades till Ladokkonsortiet 2010 för att ansvara för kravarbetet inom Ladok3-projektet. Inom konsortiet har Catherine nu rollen som produktägare för Ladok vilket betyder att hon ansvarar för att ta emot, hantera och prioritera önskemål om tillägg och ändringar i systemet. Catherine har ett tätt samarbete med såväl de lokala förvaltningsorganisationerna som utvecklingsteamen.


Staffan Ekstedt, utvecklings- och driftansvarig
Tfn: 073-980 63 72
Med en utbildning i systemvetenskap har Staffan arbetat i flera stora projekt som kravansvarig, projektledare och i olika chefsbefattningar. Staffan var ansvarig för vidareutvecklingen och förvaltningen av det nationella antagningssystemet (NyA) i samverkan med Verket för högskoleservice, VHS (idag Universitets och Högskolerådet, UHR).

Idag är Staffan biträdande enhetschef vid Enheten för IT-stöd och systemutveckling (ITS) vid Umeå universitet. Vid Ladokkonsortiet ansvarar Staffan för driften av Ladok.


Anna Åhnberg, ansvarig för verksamhetsstöd
Tfn: 073-146 01 39
Anna är utbildad systemvetare och har erfarenhet av både nya utvecklingsprojekt och att driva vidareutveckling, support och driftarbete för befintliga system. Hon har arbetat inom högskolesektorn sedan 2006 där hon till en början var anställd hos UU och sedan 2013 arbetar hon i Ladokkonsortiet.

Som ansvarig för verksamhetsstöd ansvarar Anna för de delarna som rör stödet till lärosätenas egna förvaltningsorganisationer; konsortiets utbildning, support, dokumentation och kommunikation.


Malin Zingmark, metodstöd, utredare
Tfn: 070-332 20 06
Malin är civilingenjör i industriell ekonomi, är certifierad verksamhetsanalytiker och etablerare av systemförvaltningsmodellen PM3. Hon har en gedigen erfarenhet av att arbeta som verksamhetsutvecklare och projektledare med förändringsledning, verksamhetsutveckling och projektledning inom privat näringsliv och myndigheter. Malin har också en lång erfarenhet av projektstyrning, projektledning, systemförvaltningsmodeller, verksamhetsutveckling, utredningar, kravställning och IT-styrning.

Som produktionssättningsansvarig har Malin ansvarat för produktionssättningsteamet som hjälpt 37 lärosäten att implementera nya Ladok. Malin svarar för framtagande av metod och strategi vid konsortiet och leder aktuella utredningar.

Fotograf: Lina Åhnberg

2019-03-19 | Malin Eivergard