Information och kommunikation

Ladok.se

Ladok.se innehåller allt från utbildningsmaterial till driftmeddelanden, nyheter, och kalender. Från ladok.se länkar vi vidare till våra andra webbplatser som Ladok Play och Confluence. Det går att prenumerera på:

Confluence

Konsortiemedlemmarna och de lokala förvaltningsorganisationerna vid lärosätena är våra primära målgrupper. Därför ligger en del av vår information på en arbetsyta bakom inloggning, Confluence.
För att beställa behörighet, kontakta din lokala kontaktperson. Du behöver ange ditt lärosätes-id (EPPN), namn och e-postadress.

Kräver inloggning i Confluence:

Riktad information

En del av vår information berör enbart vissa av våra målgrupper och vi har därför e-postsändlistor till olika målgrupper på lärosätena; lokal objektägare, lokal kontaktperson, lokal teknisk kontaktperson och kontaktperson skydd. Listorna används även vid krisinformation.

Jira

För lärosätenas egen support och lokal kontaktperson är Jira den primära ingången för kontakt med supporten. Jira används vid till exempel frågor, felanmälan och beställningar. Det är även det verktyg som används för hantering av utvecklingsärenden. Endast behöriga supportanvändare kan rapportera och läsa supportärenden samt läsa och följa utvecklingsärenden.
För att få tillgång till Jira, kontakta din lokala kontaktperson.

Kräver inloggning i JIRA

Möten

Under Möten hittar du datum för våra olika träffar och webbmöten. När våra möten eller workshoppar riktar sig till specifika målgrupper så skickar vi ut en riktad inbjudan via våra e-postlistor.

Ladok Play

I vår öppna kanal Ladok Play ligger alla våra filmer och inspelningar samlade. Länkar till filmerna finns på ladok.se.

Krisinformation

Vid kris eller allvarlig incident går information ut via driftmeddelanden och till kontaktpersoner på lärosäten och berörda myndigheter. Vi uppdaterar ladok.se regelbundet och publicerar frekventa frågor och svar om händelsen.
Mer information finns i kontinuitetsplanen under styrdokument.

Ladokforum

Ladokforum är ett  slutet diskussionsforum för avancerade Ladokanvändare inom de centrala Ladokförvaltningarna och utvecklare och integrationsansvariga på lärosätena. Det är de lokala kontaktpersonerna och lokala tekniska kontaktpersoner som avgör vem som bjuds in till forumet.

Ladok-nätverket live

Varje torsdag klockan 13.00-14.00 hålls ett Zoom-möte som arrangeras av lärosätena. Här kan kollegor som arbetar centralt med Ladok diskutera med varandra och ställa frågor.

Mötesrum: https://gu-se.zoom.us/j/192157786

Kontaktpersoner:
Cecilia Lind, Karolinska Institutet
Camilla Gustavsson, Mälardalens universitet
Gun Wallius, Göteborgs universitet

 

 

2023-07-28 | Webmaster