Nyttoanalys för gemensam utbildningsdatabas

Förstudie under 2019

Det finns önskemål att Ladokkonsortiet tillhandahåller ett gemensamt stöd för utbildningsplanering. För att ta ställning till om ett sådant stöd ska utvecklas är det viktigt att utreda nyttan och kostnaderna. Uppdraget att genomföra en nyttoanalys ingår i den beslutade verksamhetsplanen för 2019.
Förstudien innehåller:

  • En kartläggning av nuläget inklusive kostnader samt för- och nackdelar.
  • En beskrivning av möjliga alternativ för en gemensam utbildningsdatabas.
  • En rekommendation för hur lärosätenas framtida behov av IT-stöd för utbildningsplanering
    ska hanteras.

Förstudien har genomförts av Ladokkonsortiet i samarbete med lärosätena och arbetet har avrapporterats löpande till Ladokkonsortiets ledningsgrupp.Uppdragsbeskrivningen och nyttoanalysen återfinns här nedan.

Rapporten har godkänts av styrelsen som vill ha mer underlag och ett beslut har fattats om en mer omfattande förstudie som utreder de olika aspekterna av ett gemensamt stöd för utbildningsplanering. Förstudien ska vara klar i god tid innan stämman den 28 maj 2020.
Läs mer om förstudien; Gemensamt stöd för utbildningsplanering.

Uppdrag; Nyttoanalys

Uppdrag: nyttoanalys för gemensam utbildningsdatabas.

Rapport; Nyttoanalys

Nyttoanalys gemensam utbildningsdatabas.

Presentation av rapport vid NUAK 2019

Nyttoanalys utbildningsdatabas. frågestund 190925

 

 

 

2021-04-13 | Webmaster