Sammanställning av remissvar

Nu har svaren kommit in från lärosätena angående ett  gemensam stöd för utbildningsplanering i Ladok.  Här redovisas de kommentarer som bedömts relevanta för beslut om den gemensamma lösningen ska utvecklas eller inte. Övriga synpunkter har sammanställts och kommer att gås igenom av projektgruppen inför utveckling av den gemensamma lösningen, om beslutet blir att gå vidare och utveckla lösningen.

Här kan du gå in på respektive lärosäte och läsa deras remissvar.

Blekinge tekniska högskola BTH remissvar
Chalmers tekniska högskola Chalmers remissvar
CSN CSN remissvar
Enskilda Högskolan Stockholm EHS remissvar
Ersta-Sköndal-Bräcke Högskola ESH remissvar
Försvarshögskolan FHS remissvar
Gymnastik- och idrottshögskolan GIH remissvar
Göteborgs universitet GU remissvar
Högskolan i Borås HB remissvar
Högskolan Dalarna HD remissvar
Högskolan i Gävle HIG remissvar
Högskolan i Halmstad HH remissvar
Högskolan i  Jönköping JU remissvar
Högskolan Kristianstad HKR remissvar
Högskolan i Skövde HS remissvar
Högskolan Väst HV remissvar
Karlstads universitet KAU remissvar
Karolinska institutet KI remissvar
Konstfack KF remissvar
Kungliga Konsthögskolan Inget svar
Kungliga Musikhögskolan KMH remissvar
Kungliga Tekniska högskolan KTH remissvar
Linköpings universitet LIU remissvar
Linnéuniversitetet LNU remissvar
Luleå tekniska universitet LTU remissvar
Lunds universitet LU remissvar
Malmö universitet MAU remissvar
Mittuniversitetet MIUN remissvar
Mälardalens högskola MDH remissvar
Röda korsets högskola RKH remissvar
Sophiahemmet Högskola SHH remissvar
Stockholms konstnärliga högskola SKH remissvar
Stockholms universitet SU remissvar
Sveriges lantbruksuniversitet SLU remissvar
Södertörns högskola SH remissvar
Umeå universitet UMU remissvar
Uppsala universitet UU remissvar
Örebro universitet ORU remissvar

2021-04-13 | Webmaster