Nationell administratör av utbildningsmallar

Rollbeskrivning

Nationell administratör av utbildningsmallar ansvarar för att hålla de nationella utbildningsmallarna i Ladok uppdaterade och ändamålsenliga för verksamheten. I arbetet ingår proaktivt arbete för att stödja lärosätena, vilket under 2018 särskilt innebär arbete i anslutning till produktionssättningar av nya lärosäten.

Nationella administratörer är också en del av tredje linjens support inom sina respektive områden. Den nationella administrationen är under uppbyggnad och andra arbetsuppgifter kan tillkomma.

Utöver det löpande arbetet med utbildningsmallarna kommer rollen också att innebära att representera konsortiet i SIS referensgrupp för EMIL-standarden (se https://www.sis.se/emil).

De nationella administratörerna ingår i en arbetsgrupp inom Verksamhetsstöd i Ladokkonsortiet. Arbetsgruppen leds av Matz-Ola Cajdert.

Arbetsuppgifter

  • Att hålla de nationella utbildningsmallarna i Ladok uppdaterade, dokumenterade och ändamålsenliga för lärosätenas verksamhet
  • Att representera Ladokkonsortiet i SIS referensgrupp för EMIL-standarden
  • Uppdatera utbildningsmallar utifrån produktionssättande lärosätes behov
  • Upprätta nödvändig dokumentation av utbildningsmallarna
  • Hantera frågor och önskemål som kommer in från lärosätena via den gemensamma Ladoksupporten
  • Vara ersättare för övriga nationella administratörer vid ledigheter och sjukdom

Önskvärd profil

  • God kännedom om studieadministrativa processer, särskilt processer för utbildningsutbud och utannonsering av detta
  • Kännedom om nya Ladok och domänen utbildningsinformation
  • Noggrannhet och förmåga att arbeta systematiskt
  •  God samarbetsförmåga

Omfattning och placeringsort för rollen

Rollen innebär ett uppdrag om upp till 50%. Det är önskvärt att start sker snarast möjligt men exakt datum överenskommes med lärosätet. Belastningen kan variera i perioder, därför behöver tidsallokeringen vara flexibel till viss del.

För att vara aktuell för denna roll ska du vara anställd hos en konsortiemedlem, avtal om uthyrning till Konsortiet överenskoms med konsortiechefen.

Placeringsort är lärosätets ort men resande inom Sverige kan förekomma.

Kontaktpersoner och ansökan

För mer information om uppdraget kontakta ansvarig för Verksamhetsstöd Anna Åhnberg eller ansvarig för nationell administration Matz-Ola Cajdert.

 

2018-01-24 | Malin Eivergard