Nationell administratör av studentdata

Om uppdraget

Nationell administratör av studentdata stödjer lärosätena i hantering av identitetsuppgifter i Ladok. Identitetsuppgifterna är gemensamma för lärosätena och delas i en gemensam persontjänst mellan UHR/NyA och Ladok. Under 2018 består en stor del av hanteringen i att stödja lärosäten med hantering av identitetsuppgifter i samband med produktionssättning i nya Ladok.

Det löpande arbetet består i övrigt av att som en del av tredje linjens support svara på frågor samt bistå lärosäten i nya Ladok med hantering av identitetsuppgifter, inklusive för de studenter som finns i systemet under alias. Hanteringen består exempelvis av sammanslagning av personnummer och skapande av alias.

Den nationella administrationen är under uppbyggnad och andra arbetsuppgifter kan tillkomma.

De nationella administratörerna ingår i en arbetsgrupp inom Verksamhetsstöd i Ladokkonsortiet. Arbetsgruppen leds av Matz-Ola Cajdert.

Arbetsuppgifter

 • Att stödja lärosäten på väg in eller redan inne i nya Ladok med hantering av identitetsuppgifter
 • Att dokumentera och informera lärosätena om hantering av identitetsuppgifter
 • Göra ändringar i identitetsuppgifter i Ladok, utifrån lärosätenas ärenden till den gemensamma Ladoksupporten
 • Felsöka samt göra ändringar i identitetsuppgifter i nya Ladok, utifrån behov i produktionssättningsprocessen för lärosäten som är på väg att gå in i nya Ladok
 • Hantera frågor som kommer in från lärosätena via den gemensamma Ladoksupporten
 • Att dokumentera och informera lärosätena om hantering av identitetsuppgifter
 • Vara ersättare för övriga nationella administratörer vid ledigheter och sjukdom

Önskvärd profil

 • Önskvärda kvalifikationer och egenskaper för rollen är:
 • God kännedom om studieadministrativa processer
 • Kännedom om nya Ladok
 • Noggrannhet och förmåga att arbeta systematiskt
 • God samarbetsförmåga

Meriterande är:

 • Kännedom om den gemensamma persontjänsten mellan UHR/NyA och Ladok
 • Kännedom om identitetshantering i NyA
 • Erfarenhet av aliashantering i Ladok

Omfattning och placeringsort för rollen

Rollen innebär ett uppdrag om upp till 50%. Det är önskvärt att start sker snarast möjligt men exakt datum överenskommes med lärosätet. Belastningen kan variera i perioder varför viss flexibilitet i tidsallokeringen krävs.

För att vara aktuell för denna roll ska man vara anställd hos en konsortiemedlem, avtal om uthyrning till Konsortiet överenskoms med konsortiechefen. Placeringsort är lärosätets ort men resande inom Sverige kan förekomma.

Kontaktpersoner och ansökan

För mer information om uppdraget kontakta ansvarig för Verksamhetsstöd Anna Åhnberg eller ansvarig för nationell administration Matz-Ola Cajdert.

e-post: anna.ahnberg@ladok.se, matz-ola.cajdert@oru.se

Ansökan med angivna referenser skickas till Anna senast 2017-01-12

2017-12-11 | Malin Eivergard