Kommunikatör

Om uppdraget
Kommunikatör är den person som har ansvar för att medlemmarna får relevant information om Ladok som system och konsortiets verksamhet. De främsta kanalerna är Ladok.se och mejlutskick men även fysiska träffar och e-möten används för att sprida information.

Arbetsuppgifter

 • Hålla Ladok.se uppdaterad med relevant information, publicera nytt innehåll och skapa nya sidor i WordPress.
 • Ansvara för extern och intern kommunikation och se till att relevant information når rätt målgrupp.
 • Stötta ledningsgruppen i det löpande arbetet med olika kommunikationsinsatser.
 • Genomföra intervjuer och skriva artiklar. Bearbeta andras innehåll och publicera.
 • Instruera andra redaktörer i att använda digitala verktyg.
 • Ansvara för nyhetsbrev samt viss publicering av innehåll på sociala medier.
 • Arrangera fysiska träffar samt e-möten både internt i konsortiet och externt.
 • Ansvar för mallar (t.ex Word och Powerpoint) för konsortieverksamheten.

Önskvärd profil

 • Du är anställd på ett lärosäte (krav).
 • Har arbetat/arbetar som kommunikatör.
 • Erfarenhet av att jobba med olika CMS, framförallt WordPress.
 • Erfarenhet av webbredaktörskap, och gärna inom webbdesign.
 • Van skribent på svenska. God engelska i tal och skrift är också önskvärt.
 • God samarbetsförmåga.
 • Kännedom om studieadministrativa processer.
 • Erfarenhet av att förbereda och genomföra större träffar eller konferenser.

Omfattning och placeringsort för rollen
Rollen innebär ett uppdrag om initialt 60-100%. Belastningen kan variera i perioder, därför behöver tidsallokeringen vara flexibel till viss del. För att vara aktuell för denna roll ska man vara anställd hos en konsortiemedlem, avtal om uthyrning till konsortiet överenskommes med konsortiechefen.

Placeringsort är lärosätets ort men resande förekommer ofta. Det är önskvärt att du kan arbeta i konsortiets lokaler på Wallingatan 2 i Stockholm en påtaglig del av veckan.

Kontaktpersoner och ansökan
För mer information om uppdraget kontakta konsortiechef Mauritz Danielsson:

E-post: mauritz.danielsson@ladok.se
Telefon: 070-6553353

2018-04-26 | Malin Eivergard