Verksamhetsexpert till team för resultathantering

Team som diskuterar

Verksamhetsexpert till team i Ladokkonsortiet

Ladokkonsortiet söker nu en verksamhetsexpert till det team i konsortiet som ansvarar för stöd för resultathantering i Ladok för personal samt tjänsten Ladok för studenter. Trivs du att arbeta i team, är anställd vid ett lärosäte och söker nya utmaningar? Vill du vara med och bidra till att utveckla framtidens stöd för lärare och studenter och stämmer du överens med den profil vi söker? Välkommen med din ansökan!

Rollbeskrivning

Verksamhetsexperten ingår i ett team bestående av andra verksamhetsexperter som också är inhyrda från lärosäten, tillsammans med systemutvecklare, testare med flera. Teamet har ansvar för utveckling, dokumentation, support och användarstöd för teamets delar av systemet. Vilket team man tillhör kan ändras beroende på skiftande behov.

Det aktuella teamet ansvarar för att bygga stöd för resultathantering, inklusive stöd för tillgodoräknanden, i Ladok för personal, som används av lärare, administratörer och examinatorer. Teamet ansvarar också för tjänsten Ladok för studenter, där studenterna kan hämta intyg, göra registrering på kurser samt använda annan självservice.

Tillsammans ansvarar teamet för att den behövda funktionaliteten levereras med kvalitet till lärosätena, samt att ge lärosätena det stöd som behövs i användningen av funktionaliteten. Teamets medlemmar planerar och fördelar själva arbetsuppgifter mellan sig och beroende på uppdelningen kan följande arbetsuppgifter förekomma:

 • Behovsanalys för utveckling av systemet
 • Test av funktionalitet utvecklad inom teamet
 • Support samt hantering av lärosätesgemensam information i Ladok
 • Användarstöd i form av framtagning av lathundar och stöd i systemet, samt medverka i utbildningar och informationstillfällen

Önskvärd profil

Vi söker dig som trivs med att jobba i team och vill bidra i utvecklingen av framtidens stöd för lärare och studenter. Vi tror att du har:

 • God kännedom om studieadministration
 • God kännedom samt praktisk erfarenhet av att jobba i Ladok
 • Erfarenhet av resultathantering
 • Erfarenhet av support till studenter
 • God samarbetsförmåga, men också förmåga att jobba självständigt och se till att resultat uppnås

Meriterande är om du också har:

 • Kännedom om processen för tillgodoräknande
 • Erfarenhet av behovsanalys, kravställning och systemutvecklingsprocessen (gärna med agil metodik)
 • Erfarenhet av utredningar och att hålla i möten/workshops
 • Erfarenhet av lärosätesöverskridande samarbete

Omfattning och placeringsort för rollen

Rollen innebär ett uppdrag om mellan 75-100%. Det är önskvärt att start sker så snart som möjligt, men exakt datum överenskommes med lärosätet. För att vara aktuell för denna roll ska man vara anställd på ett lärosäte som är konsortiemedlem och avtal om uthyrning till konsortiet överenskoms med konsortiechefen. Arbetsplatsen är på det egna lärosätet, men resande inom Sverige förekommer.

Läs mer om hur det fungerar att vara uthyrd till konsortiet på https://ladok.se/om-oss/detta-ar-ladokkonsortiet/arbeta-i-ladokkonsortiet.


Kontaktpersoner och ansökan

För mer information om uppdraget kontakta ansvarig för verksamhetsstöd Anna Åhnberg eller Victor Claesson, verksamhetsexpert i det aktuella teamet.

e-post: anna.ahnberg@ladok.se, 0731-460139

e-post: victor.claesson@mdu.se, 016-155118

Ansökan med angivna referenser skickas till Anna senast 2022-08-26.

Beskrivning av konsortiet och dess verksamhet

Ladok är ett nationellt system till stöd för högre utbildning i Sverige, som ger högskolorna stöd för olika delar av den studieadministrativa processen. Ladok ska underlätta för högskolorna att uppfylla regelverk och krav på uppföljning från regering och centrala myndigheter, samt att för egna behov kunna följa sina studenter.

Systemet ägs av högskolorna tillsammans genom ett konsortium. För närvarande ingår 40 högskolor i Konsortiet, samt Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Konsortiets högsta beslutande organ är stämman, där förvaltningschefer eller personer med delegation från dem deltar. Här fattas de viktigaste styrande besluten av ekonomisk och strategisk karaktär. Övergripande strategi- och andra policydokument, innehåll i nytt konsortialavtal och nytt huvudavtal med teknikleverantör samt upptagande av ny konsortiemedlem ska beslutas av stämman.

Stämman utser en styrelse som är satt att företräda Konsortiet. Styrelsen ansvarar för att verksamheten har tillgång till ett fullgott systemstöd avsett för ändamålet. Styrelsen ansvarar för god resurshushållning och för att konsortieekonomin är i balans.

Systemutvecklingen hanteras av konsortiet, men varje högskola äger och ansvarar för innehållet i sitt eget Ladokregister.  Den verksamhetsnära gemensamma förvaltningen av Ladok hanteras även den av Ladokkonsortiet, som också ansvarar för drift av den gemensamma installationen av Ladok.

Under åren 2021-2023 pågår projektet Gemensamt stöd för utbildningsplanering för att utveckla funktionalitet för att hantera kurs- och utbildningsplaner i Ladok.

2022-08-12 | Webmaster