Arbeta i Ladokkonsortiet

Några av Ladokkonsortiets tidigare och nuvarande medarbetare på en av våra Ladokträffar.

Utveckla din kompetens

Ladokkonsortiets verksamhet drivs av medarbetare som hyrs in från de lärosäten som ingår i konsortiet. Vissa roller och uppdrag är på deltid och andra på heltid. Genom att jobba i konsortiet utvecklar du din kompetens, lär dig mer om Ladok och träffar nya kollegor från andra lärosäten. Både du och ditt eget lärosäte och arbetsgivare vinner på att du höjer din kompetens och bidrar till verksamheten i konsortiet.

Anställd vid ett lärosäte

För att bli uthyrd till oss krävs det att du är anställd på ett lärosäte som ingår i konsortiet och att ditt lärosäte går med på att hyra ut dig. Ett avtal tecknas mellan konsortiet och lärosätet, ofta för ett kalenderår i taget men även för längre perioder.

När du arbetar i konsortiet är du fortfarande anställd på ditt lärosäte. Med andra ord fortsätter lärosätet att vara din arbetsgivare och är därmed också lönesättande.

Konsortiet ersätter lärosätet för din lön samt overheadkostnader, enligt överenskommelse. Din arbetsplats är normalt hos ditt lärosäte, men för medarbetare inom Stockholmsområdet kan det också finnas möjlighet att sitta i konsortiets lokaler på Wallingatan 2, centralt i Stockholm.

Under perioden som du arbetar hos oss har din arbetsledare inom konsortiet regelbundna avstämningar med dig och din chef på lärosätet. Syftet är att skapa en fungerande arbetssituation för dig och att hålla lärosätet uppdaterat om dina arbetsuppgifter och prestationer. Om så önskas kan arbetsledaren inom konsortiet bidra med information inför lönesättning.

Ledigt uppdrag just nu

När vi söker nya medarbetare annonserar vi på ladok.se och skickar också ut en förfrågan till våra kontakter vid lärosätena. De flesta roller kräver kunskaper och erfarenhet inom studieadministration, men ibland söker vi efter andra kompetenser som exempelvis projektledare eller utbildare.
Just nu söker vi en expert inom verksamhetsstöd.
Läs mer om uppdraget här.

Spontanansökan

Just nu har vi inga lediga roller men vi välkomnar också spontana ansökningar för dig som är lärosätesanställd och intresserad av att jobba med oss. Hör av dig till Mauritz Danielsson, konsortiechef, eller Anna Åhnberg, ansvarig för verksamhetsstöd

 

2019-09-12 | Malin Eivergard