Arbeta i Ladokkonsortiet

Några av Ladokkonsortiets tidigare och nuvarande medarbetare på en av våra Ladokträffar.

Utveckla din kompetens i Ladokkonsortiet

Ladokkonsortiets verksamhet drivs av medarbetare som hyrs in från de lärosäten som ingår i konsortiet. Vissa roller är på deltid och andra kräver heltid i konsortiet. Genom att jobba i konsortiet får du chansen att utveckla din kompetens, lära dig mer om Ladok och träffa nya kollegor från andra lärosäten. Både du och ditt eget lärosäte och arbetsgivare vinner på att du höjer din kompetens och bidrar till verksamheten i konsortiet.

Du ska vara anställd vid ett lärosäte

För att bli uthyrd till oss krävs det att du är anställd på ett lärosäte som ingår i konsortiet. En förutsättning är också att lärosätet vill hyra ut dig och därefter tecknas ett avtal mellan konsortiet och lärosätet. Ofta skrivs avtalet för ett kalenderår i taget, men det varierar.

Under tiden som du jobbar i konsortiet är du fortfarande anställd på ditt lärosätet. Med andra ord fortsätter lärosätet att vara din arbetsgivare och är därmed också lönesättande.

Konsortiet ersätter lärosätet för din lön samt overheadkostnader, enligt överenskommelse. Din arbetsplats är normalt hos ditt lärosäte, men för medarbetare inom Stockholmsområdet kan det också finnas möjlighet att sitta i konsortiets lokaler centralt i Stockholm.

Under perioden som du jobbar hos oss har din arbetsledare inom konsortiet regelbundna avstämningar med dig och din chef på lärosätet. Syftet är att skapa en fungerande arbetssituation för dig och att hålla lärosätet uppdaterat om dina arbetsuppgifter och prestationer. Om så önskas kan arbetsledaren inom konsortiet också bidra med information inför lönesättning.

Håll utkik efter lediga roller

När vi söker nya medarbetare annonserar vi webben och skickar ut förfrågan till lärosäten. De flesta roller kräver kunskaper och erfarenhet inom studieadministration, men ibland söker vi efter andra kompetenser som exempelvis projektledare eller utbildare.
Vi välkomnar också spontana ansökningar för dig som är lärosätesanställd och intresserad av att jobba med oss.

Hör av dig vid intresse till Mauritz Danielsson, konsortiechef, eller Anna Åhnberg, ansvarig för verksamhetsstöd

Här kan du se de roller som finns tillgängliga just nu.

2018-12-20 | Malin Eivergard