Ägande och styrning av Ladok

Ett uppdrag om översyn av framtida ägande och styrning av Ladok. Uppdraget ska resultera i:

  • En genomlysning av nuvarande styrform och ägarskap med förslag på eventuella
    förändringar/förbättringar.
  • En översiktlig bedömning av högskolesektorns framtida behov av
    verksamhetsinformation avseende utbildning samt behovet av ägarskap.
  • Förslag på alternativa former för styrning och ägarskap av Ladok.
  • En bibehållen studentrepresentation.
  • Ett rekommenderat huvudalternativ.

Skriftlig rapport överlämnas till styrelsen senast 20190401. Vid styrelsens ordinarie
sammanträde 181213 ska utredaren lämna en lägesrapport.

Uppdrag

Ladok – uppdragsspecifikation 20180905

Rapport

Rapport. Organisation och styrning av Ladok.

2020-01-14 | Webmaster