Ladok

Ökad tillgänglighet i nya Ladok

2017-12-12

Inför vårterminen kommer vi att genomföra ett antal åtgärder för att öka tillgängligheten av nya Ladok. Inledningsvis kommer vi att börja genomföra uppgraderingar i största mån utanför kontorstid.

Från och med nästa uppgradering kommer alla uppgraderingar av produktionsmiljön att påbörjas klockan 05.30. De planeras vara klara senast klockan 09.00, men målsättningen är att uppgraderingen skall vara klar redan klockan 08.00 för att minimera störningen i verksamheten.

Efter nyår kommer vi att inleda arbetet med att minska nedtiden vid backup. En backup av systemet tar idag cirka två timmar och genomförs varje natt klockan 01.00. Vid en backup måste systemet tas ned vilket innebär att nya Ladok är otillgängligt för användare och studenter.

Vi ser tendenser att backup-tiden ökar i och med produktionssättningen av nya lärosäten. För att öka tillgängligheten kommer vi därför att byta metod för backup vilket innebär att nedtiden kommer att minska till i storleksordningen en timma.

Den nya metoden innebär också att vi kommer att bli oberoende av antalet lärosäten i produktion. Tiden för backup kommer inte längre att öka när fler lärosäten tas i produktion.

En sista åtgärd för att öka tillgänglighet och minimera risken för längre driftsstopp innebär att beredskap kommer att införas under sena kvällar och delar av helgen. Det innebär att hanteringen av driftproblem kan inledas snabbare och vilket leder till att systemets tillgänglighet ökar.

Den nya metoden för backup och beredskap planeras att vara införd vid produktionssättningen av Lunds universitet, det vill säga i slutet av mars.