Ladok

Nyttan med en gemensam utbildningsdatabas utreds

2019-01-18

Det finns önskemål att Ladokkonsortiet tillhandahåller en gemensam utbildningsdatabas. För att ta ställning till om en gemensam utbildningsdatabas ska utvecklas behöver nyttan och kostnader för detta utredas. Uppdraget ingår i den beslutade verksamhetsplanen för 2019 och förstudien ska resultera i:

  • En kartläggning av nuläget inklusive kostnader samt för- och nackdelar.
  • En beskrivning av möjliga alternativ för en gemensam utbildningsdatabas.
  • En rekommendation för hur lärosätenas framtida behov av IT-stöd för utbildningsplanering
    ska hanteras

Förstudien genomförs av Ladokkonsortiet i samarbete med medlemslärosätena. Arbetet kommer att avrapporteras löpande till Ladokkonsortiets ledningsgrupp. Förstudierapporten ska vara färdigställd senast den 30 september.

Läs mer om nyttoanalysen för gemensam utbildningsdatabas.