Ladok

Nytt utbildningsmaterial på forskarnivå: Guide med olika exempel

2018-09-26

En guide har tagits fram kring hanteringen av utbytesstudier på forskarnivå samt doktorander från andra svenska lärosäten.

Följande tre exempel tas upp:

  • Doktorander som kommer från annat svenskt lärosäte och ska studera en eller flera kurser på det egna lärosätet.
  • Inresande utbytesstudenter på forskarnivå.
  • Utresande utbytesstudenter på forskarnivå, antagen till ämne på forskarnivå vid det egna lärosätet.

Målgrupp är lärosätets centrala Ladokgrupp och guiden är tänkt att fungera som ett stöd för att hantera lärosätets hantering av exemplen ovan .

Guiden heter Doktorander på andra lärosäten och du hittar den här: https://ladok.se/utbildningsvagar/forskarniva