Ladok

Nyheter

Nyheter

Ny sida för kända fel

2018-08-09

Nu finns det en ny sida för kända, ännu inte rättade fel i systemet. Sidan kan vara av särskilt intresse för den lokala Ladok-verksamheten.

Ladokinformation, webbmöte 13/9

2018-09-07

Välkommen till ett webbmöte med uppdaterad information om Ladok. Alla är välkomna att delta, lyssna och ställa frågor.

Ny referensgrupp för utbildning startar

2018-06-21

Nomineringstiden har nu gått ut och alla representanter som nominerats kommer att få en plats i referensgruppen för utbildning. De lärosäten som anmält representanter är HIG, KAU, GU, LNU, KTH, FHS, UMU och UU.

Inspiration och tips för utbildare

2018-05-24

Under en träff för Ladokutbildare bytte deltagarna erfarenheter av hur det är att införa nya Ladok på de olika lärosätena. Hur genomförs utbildningarna på bästa sätt? Vad är de bästa råden? Här kan du ta del av en del av slutsatserna från dagen.