Ladok

Uppgradering 9 juni – Version 1.69

Nyheter rörande examen

  • Lärosätet kan lägga upp egna fördefinierade rubriker i ”Bevisinformation”. Rubrikerna kan sedan återanvändas i bevisärenden för att slippa manuellt skriva in likadana rubriker i olika ärenden.
  • Justering av sorteringen av innehållet i dispositionslistan: kurser sorteras automatiskt på examinationsdatum. Användaren kan fortfarande manuellt ändra sortering på kurser eller annat innehåll. Det framgår då i ärendet att sorteringen är ”egen”, och man kan välja att återgå till standardsorteringen på datum.

Nyheter rörande adresslista

  • Adresslistor som hämtas innehåller nu information om land.

Nyheter rörande aktivitetstillfällen

  • Nu hindras inte längre avanmälan när rapportering pågår på modulen som aktivitetstillfället avser.
  • Visningen i deltagandefliken har utökats och visar nu 100 träffar som standard.

Nyheter rörande medarbetarrättigheter och aktivitetstillfällen:

  • Ort visas för utbildningstillfällen när medarbetarrättigheter eller aktivitetstillfällen skapas/ändras.

Nyheter rörande resultatrapportering

  • Aviseringsmail som skickas ut vid klarmarkeringar har förenklats: Ett ganska allmänt formulerat mail skickas för alla typer av klarmarkeringar (moduler, kursresultat, ändringar eller borttagningar). Mail skickas varje hel- och halvtimme till användare som ska aviseras, och grupperas per kurs. Om t.ex. samma person ska aviseras om en ändring och två nya resultat så skickas endast ett mail. Om omavisering görs via funktionen ”Översikt pågående rapportering” så framgår det i mailet att det är en påminnelse om samma användare redan aviserats om resultaten tidigare

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2021-06-07 | Webmaster