Ladok

Uppgradering 8 juni – version 2.19

Nyheter rörande aktivitetstillfällen

Nu finns det möjlighet att söka fram kurstillfällen via ort och/eller lokal. Fälten måste läggas till via knappen ”Visa sökfält” för att kunna användas. Informationen om lokal är också utbruten i en egen kolumn i tabellen.

Det går också att lägga till information till studenterna specifikt angående tid och plats.

 

Nyheter rörande studieavgifter

Sista betalningsdag

Lärosätet kan från och med version 2.19 ställa in vilka sista betalningsdagar som ska gälla för det egna lärosätet. De tidigare defaultdatumen gäller om inga egna datum läggs in. De inlagda datumen gäller för utbildningstillfällen som skapas efter att ändringen görs.

Nytt är också att sista betalningsdatum kan ändras samtidigt för flera redan skapade utbildningstillfällen.

Ny fördelning av studieavgiftsperioder när utbildningen inte slutar på en jämn termin

Tidigare skapades fakturorna utan att ta hänsyn till när under terminen tillfället slutar. Om ett utbildningstillfälle slutar mitt i en termin skapas nu fakturor som på ett bättre sätt tar hänsyn till detta.

 

Nyheter rörande utbildningsinformation

Fliken ”Ingående delar” byts ut mot den nya fliken ”Moduluppsättning” i hanteringen av kurser. Lathund för hanteringen finns på ladok.se .

2023-06-08 | Klara Nordström