Ladok

Uppgradering 7 juli – Version 1.71

Nyheter rörande sökning av student

  • Om sökning efter studenter ger en unik träff så öppnas studentens vy direkt

Nyheter rörande ej hanterade antagningar

  • Ej hanterade antagningar visas och kan hanteras direkt i studiedeltagandefliken
  • Handläggare kan tilldelas ej hanterade antagningar, det går att tilldela användare som har behörighet att hantera ej hanterade antagningar på lärosätet. Det går fortfarande att hantera antagningen även om man själv inte är tilldelad ärendet.

Nyheter rörande tillfällesbyte

  • När ett tillfällesbyte förbereds så visas varningar på korrekt sätt (alltså innan användaren försöker spara).

Nyheter rörande examen

  • Nu går det att i dispositionslistan redigera rubriker som ska med i ett bevisdokument. (Tidigare behövde man istället ta bort berörd rubrik och därefter lägga in en ny, ifall man ville ändra den.)
  • Kurspaketeringens kod visas vid rättning av utfärdat bevis.
  • I bevisärenden visas numera aktuell students e-postadress högst uppe till höger i ärendet, med en klickbar länk som öppnar ett nytt mejl i användarens standardmejlprogram.
  • Rättning har gjorts så att en inrapporterad titel inte längre riskerar att hamna ovanför rubriken ”Examensarbete” om flera titlar förekommer i samma bevisärende.

Nyheter rörande aktivitetstillfällen

  • Användbarhetsförbättringar har genomförts, exempelvis har sökfält bytt namn från ”Utb.kod” till ”Kurskod” och ligger först i ordningen samt att kurstillfällen är sorterade efter datum i första hand.

 

Detta är den sista uppgraderingen av Ladok innan sommaren. Nästa uppgradering görs den 18 augusti.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

 

2021-07-05 | Webmaster