Ladok

Uppgradering 6 juli – Version 1.95

Nyheter rörande intyg

  • Om det finns praktik dokumenterad för en student så kan det nu visas ut på ett resultatintyg. När studenter eller personal hämtar ett resultatintyg är det valbart att ta med information om praktik. När studenter hämtar ett nationellt resultatintyg så tas alltid information om praktik med.

Nyheter rörande utdata

  • De adresslistor som kan hämtas från utsökningar i utdata hämtar nu information om alla studenter som är med i sökresultatet. Tidigare hämtades bara de studenter som visades på skärmen. Förändringen gäller alla utdata.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2022-07-04 | Webmaster