Ladok

Uppgradering 31 mars – Version 1.64

Nyheter rörande studiedeltagande

  • När personal lägger in återbud behöver orsak till återbudet anges: ”Meddelat av student” eller ”Uteblev”. När studenter lägger in återbud via Ladok för studenter anges automatiskt orsaken ”Meddelat av student”.
  • Det går att se var ett utbildningstillfälle är placerat i studentens studieplan genom att klicka på informationsikonen för det. Det kan vara användbart t.ex. vid tillfällesbyte på program, för att se inom vilket programtillfälle som kurstillfällena verkligen är placerade – även om de visas under samma programtillfälle på sidan.

Nyheter rörande resultatrapportering

  • I flikarna på startsidan räknas inte studenter med avbrott på kursen med som ”Klara för resultat på hel kurs”, eftersom studenter med avbrott inte kan få resultat på hela kursen.
  • Studenter med avbrott på kurs filtreras nu inte längre bort från summeringen av hur många studenter som är ”Klara för resultat på hel kurs” i kurstillfällesutsökningen (alltså en förändring av nyheten från förra versionen av Ladok).
  • I medarbetarrättigheter visas nu användarnamn för medarbetaren när man klickar på informationsikonen för en skapad medarbetarrättighet.

Nyheter rörande tillgodoräknande

  • Om ett tillgodoräknande ingår i en utfärdad examen så visas nu en informationstext i dialogrutan när man ändrar tillgodoräknandet.

Nyheter rörande examen

  • Nu räknas även eventuella ”Andra resultat” med i omfattningen i bevisärenden, både för summerad omfattning och vald omfattning.
  • När ett bevisärende skapas och om man ändrar beviskombination för ett befintligt ärende kan man nu se hela beviskombinationen genom att hovrar över texten.

 

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2021-03-29 | Webmaster