Ladok

Uppgradering 31 augusti – Version 1.99

Nyheter rörande utdata

  • Förändringen rör utdata för: aktör, studieaktivitet och -finansiering samt uppehåll. När du väljer att söka på kurspaketering så görs nu utsökningen på alla versioner av kurspaketeringen. Tidigare behövde du välja vilken eller vilka versioner av kurspaketeringen som utsökningen gjordes på.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2022-08-29 | Webmaster