Ladok

Uppgradering 30 augusti – Version 2.25

Nu kör vi igång igen efter sommaruppehållet!

Nyheter rörande ”Extern part”

En ny väljare finns nu för ”Extern part”, t.ex. vid inläggning av annan merit, annat resultat eller praktik för en student under Studiedokumentation → Student → Studentuppgifter eller i tillgodoräknandeärende. Den nya väljaren ger möjlighet att filtrera och sortera på Kod, Benämning och Land.

Nyheter inom Studiedeltagande

Det går inte längre att ta bort ett avbrott när det finns ett dokumenterat tillgodoräknande för hela kursen.

2023-09-06 | Webmaster