Ladok

Uppgradering 29 mars – Version 2.14

Nyheter rörande avisering

  • Nu skickar Ladok ut mejlaviseringar var tionde minut, istället för varje halvtimme som tidigare. Med andra ord behöver mottagaren vänta som mest 10 minuter innan aviseringen kommer fram.

Nyheter rörande aktivitetstillfällen

  • Aktivitetstillfällen skapas och ändras nu på en sida istället för via dialogruta med steg. I och med att all information nu finns på samma sida är det lättare att få en överblick över informationen och du behöver inte längre byta steg för att koppla kurs, modul och kurstillfällen till aktivitetstillfället. Den nya sidan gör det också lättare att göra rätt när du kopplar moduler, eftersom det bara är möjligt att kombinera moduler med samma betygsskala och omfattning. Moduler som inte är valbara inte heller är klickbara. Det är också en ny ordning där du väljer kurs/modul först och sedan är de tillfällen där den aktuella kursen/modulen finns med valbara. Vid valet av aktivitetstillfällestyp finns det nu också möjlighet att se beskrivningen av aktivitetstillfällestypen.
  • När du går in på ett aktivitetstillfälle har det tillkommit en ny flik, ”Administrera”, där du får en översikt över aktivitetstillfället och har möjlighet att ändra i den.

Demo av förändringarna:

  • I CSV-filen som kan tas ut från översikten för aktivitetstillfällen kommer det nu med information om tidpunkten för senaste ändring.

Nyheter rörande tillgodoräknande

  • Vid val av grund för ett tillgodoräknande går det nu att söka i listan av kurser och om studenten bara har resultat från ett lärosäte är det förvalt.

2023-03-27 | Webmaster