Ladok

Uppgradering 28 september – Version 2.1

Nyheter rörande aktivitetstillfälle

  • I förra versionen av Ladok förändrades dialogrutan där man lägger till studenter från ett kurstillfälle på ett aktivitetstillfälle. Den har nu förbättrats ytterligare så att valet av ”Anmäl på en gång” sparas i din webbläsare, så du inte behöver kryssa i/ur valet varje gång.

Nyheter rörande Ladok för studenter

  • När studenter gör studieval via Ladok för studenter så ser de nu även studietakt, studieort och undervisningsform för de kurser som är valbara.

Nyheter rörande studieaktivitet och -finansiering

  • Sökningen i vyn för att dokumentera studieaktivitet och -finansiering har förändrats gällande doktorander som gjort ett tillfällesbyte på kurspaketeringen (ämnet på forskarnivå). Om utsökningen görs för ett halvår som ingår i studieperioden för både det tidigare tillfället (som studenten bytt från) och det nuvarande tillfället (som studenten bytt till) så visas bara det tillfället som studenten nu är aktiv på. Alltså är det nu enklare att hitta rätt tillfälle att rapportera in studieaktivitet och -finansiering för dessa doktorander.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2022-09-26 | Webmaster