Ladok

Uppgradering 28 april – Version 1.66

Nyheter rörande ”Mina grupper”

 • En grupp kan tas bort
 • Benämning och kod kan ändras för redan skapade grupper
 • Det går att hämta adresslistor för grupper
 • Kolumnbenämningen har ändrats från ”Handledare” till ”Huvudhandledare”

Nyheter rörande resultatintyg

 • Det går att avgränsa intyget på flera kurspaketeringar (både intyg hämtade av personal och i nya Ladok för studenter)
 • Det går att avgränsa på intyget flera utbildningsformer/nivåer (både intyg hämtade av personal och i nya Ladok för studenter)

Nyheter rörande sökning av kurspaketering

 • När en kurspaketering söks fram (i studiedokumentationsfliken) går det att filtrera på utbildningstypsgrupp, t.ex. grund- och avancerad nivå eller forskarnivå.

Nyheter rörande examen

 • Om en ny bevisbenämning väljs för ett bevisärende så behålls nu de resultat vars utbildningstyp får ingå i den nya bevisbenämningen.
 • Om ett resultat tas bort (och därmed inte längre kan ingå i bevisärenden) så låses inte längre bevisärendet. Resultatet rensas istället från kurslistan och bevisärendet kan hanteras.
 • Det går inte längre att utfärda bevis om ett ingående ”Annat resultat” blivit rättat så att utbildningstypen inte längre är giltig för bevistypen, eller om någon av de ingående resultaten har tagits bort ur Ladok.
 • Nu visas information om tillgodoräknande på del av kurs i bevisärendets kurslista även om tillgodoräknandet gäller modul som inte ingår i kursresultatets aktuella moduluppsättning, utan tillhör en tidigare kursversions moduluppsättning.

 

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2021-04-27 | Webmaster