Ladok

Uppgradering 27 april – Version 1.90

Nyheter rörande studiedeltagande

  • Utseendet på fliken ”Deltagare” för en kurs följer nu det nya designramverket. I och med detta sparas användarens val av visat antal sökträffar i webbläsaren. Filtreringen av tillstånd (t.ex. registrerad, avbrott) har flyttats och finns nu ovanför tabellen istället för i tabellhuvudet.

Nyheter rörande tillgodoräknande

  • För de lärosäten som låter studenter ansöka om tillgodoräknande i Ladok för studenter har ansökan förändrats. Istället för att skriva in mål och grund för tillgodoräknandet kan studenten välja utifrån en lista över hens kurser andra typer av resultat. Det finns även en fritextruta som studenten kan fylla i om hen vill använda grunder eller mål som inte finns i Ladok. Demonstrationsfilmen för studenter kommer att visa den nya hanteringen från och med onsdag, 27 april.
  • I de ärenden om tillgodoräknande som skapas utifrån den nya ansökan om tillgodoräknande får handläggaren upp valet ”Lägg till” för att direkt lägga till de mål och grunder som studenten valt. Se lathunden för att handlägga tillgodoräknande.

Nyheter rörande resultatrapportering

  • Det går återigen att attestera ändring av attesterade resultat. Tidigare uppstod ett stoppande fel.

Nyheter rörande examen

  • Användare stoppas nu från att göra förändringar i bevisunderlaget som kan leda till inkonsistens. Sådana förändringar gäller framförallt då samma bevisunderlag ändras från två webbläsarflikar/-fönster samtidigt. Tidigare kunde det bli systemfel i dessa fall, nu får man istället en gul varningsruta med en uppmaning om att uppdatera sidan.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2022-04-21 | Webmaster