Ladok

Uppgradering 26 maj – Version 1.68

Nyheter rörande adresslistor och listor i Excel

  • När en adresslista hämtas i deltagarlistan för kurs, program eller aktivitetstillfälle så går det att markera specifika studenter som man vill hämta en adresslista för. Om ingen markerats så hämtas adresslistan för alla studenter i listan.
  • I de tabeller där fetstil av efternamn tidigare infördes läggs nu inte längre studenters namn tre rader om man kopierar tabellrader från Ladok till Excel.

Nyheter rörande studiedeltagande och översikt

  • Information om ”Avses leda till” (gäller forskarutbildningar) och utbildningssamarbete visas nu tydligare i vyerna Översikt och Studiedeltagande.
  • När man ändrar placering i plan och i flödet för tillfällesbyte är det inte längre möjligt att placera tillfället inom ett kurspaketeringstillfälle som har tillståndet ”Ej pågående, pga tillfällesbyte”.

Nyheter rörande titel i examensbevis

  • Om titel på en avhandling/examensarbete har exakt samma benämning på originalspråk och alternativ titel så skrivs den nu bara ut en gång i beviset. Detta kommer inte levereras nu.
  • Det går att styra vilken rubrik som ska läggas in för titlar (t.ex. uppsatstitel eller avhandlingar) i examensbevis. Detta styrs per bevistyp i systemadministrationen.

Nyheter rörande Ladok för studenter

  • I ansökan om examen och tillgodoräknande visas nu informationen från lärosätet (”lokala texter”) i sin helhet, utan att student behöver klicka fram den.

 

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2021-05-25 | Webmaster