Ladok

Uppgradering 26 april – Version 2.16

Nyheter rörande studieavgifter

Nyheterna rör den nya hanteringen av studieavgifter.

  • Nu är det möjligt att använda den nya studieavgiftshanteringen på individuella tillfällen. För att kunna göra det måste inställningar först göras av personer med behörighet för att hantera Ladoks utbildningsmallar. Om ett tidigare tillfälle på utbildningen har aktiverats för ny hantering så aktiveras framtida tillfällen automatiskt. Det är viktigt att tänka på att hanteringen inte kan inaktiveras på individuella tillfällen eftersom det alltid finns förväntat deltagande.
  • Funktionaliteten för att lägga in undantag från betalningsskyldigheten är uppdaterad så att det finns två val: Antingen lägger du in ett undantag på fakturan eller på hela utbildningen. Om du lägger in undantag på fakturan ligger övriga fakturor på utbildningen kvar. Om du lägger in undantag på utbildningen tar följande fakturor bort (som tidigare).

Nyheter rörande kurspaketering

  • I deltagarlistan på kurspaketering visas det nu en varningstriangel om en student är antagen med villkor.

Rättning av sortering i aktivitetstillfällessökning

  • Resultaten i utsökning av aktivitetstillfällen sorteras på datumordning (fallande), istället för efter ”Senast ändrad”.
2023-04-24 | Webmaster