Ladok

Uppgradering 25 oktober – version 2.29

Nyheter rörande aktivitetstillfällen

Maxantal på aktivitetstillfällen

Det är nu möjligt att ange ett maxantal för hur många studenter som får anmäla sig till ett aktivitetstillfälle. Om antal platser markeras som ”Max antal platser” är det inte möjligt för fler studenter att anmäla sig när antalet angivna platser är slut.

Möjlighet att ha anmälningsalternativ på aktivitetstillfällen

Ditt lärosäte har nu möjlighet att aktivera funktionalitet för att ange anmälningsalternativ för ett aktivitetstillfälle. Alternativen kan till exempel användas när en tentamen ges i olika lokaler, men ska rapporteras som en och samma examination. För varje alternativ är det möjligt att ange datum, tid, ort, lokal, antal platser och information som bara gäller det alternativet. Det går att göra flera alternativ direkt när du skapar aktivitetstillfället, men det är också möjligt att lägga till i efterhand – exempelvis om antalet platser i den ordinarie lokalen tar slut.

Om det finns flera alternativ på ett aktivitetstillfälle som en student ska anmäla sig till kommer studenten att se information om de olika alternativen och kunna välja ett av dem. Studenten kan också byta anmälningsalternativ så länge anmälan är öppen och det finns platser kvar på det alternativ studenten vill byta till.

2023-10-20 | Webmaster