Ladok

Uppgradering 24 november – Version 1.79

Nyheter rörande ärenden

  • I vyn för en enskild student visas nu en indikation på fliken ”Ärenden/Beslut” om det finns ej avslutade ärenden för studenten. Indikationen visar antal ej avslutade ärenden som finns.

Nyheter rörande Examen

  • Nu kan dokumentet ”The Swedish higher education system” (”UHR-bilagan” som refereras till i Diploma Supplement) hämtas direkt i Ladok. Iställningar görs först i systemadministration av personer med behörighet för det. Sedan kan dokumentet hämtas vid förhandsgranskning och utfärdande av bevis i ett bevisärende.
  • Nu kan benämning för bevisbenämning, beviskombination och precisering vara upp till 200 tecken lång. Observera att vid överföring till NyA bryts benämningen vid 140 tecken.

Nyheter rörande forskarnivån

  • I funktionen ”Lägg till studieperiod för flera” visar sökresultatet nu även även deltagare som inte påbörjat kurstillfället ännu.

 

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2021-11-22 | Webmaster