Ladok

Uppgradering 23 november – Version 2.5

Nyheter rörande resultatrapportering

  • Vid resultatrapportering på ett kurstillfälle eller aktivitetstillfälle går det nu att filtrera bort de studenter som har gjort avbrott på kursen. Bocka för ”Dölj avbrott” överst på sidan för att filtrera bort studenterna.
  • Designen på fliken ”Resultatuppföljning” har förändrats något. De största förändringarna är att filtrering på tillstånd (registrerad, avbrott, avklarad) nu görs högst upp på sidan och val av vilka moduler som visas görs via knappen ”Visa moduler” ovanför tabellen.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2022-11-21 | Webmaster