Ladok

Uppgradering 22 november – version 2.31

I veckans uppgradering påverkas du endast av små förändringar i Ladok.

Hela sökresultatet tas med när du skapar en adresslista i utdata för studieavgiftshantering.

2023-11-17 | Webmaster