Ladok

Uppgradering 22 december – Version 1.81

Nyheter rörande ärenden

 • I fliken ”Mina ärenden” på startsidan och i ”Studentärenden” finns tre nya kolumner:
  • Kurspaketering: Visar vilken kurspaketering som ärendet är kopplat till
  • Utbildningskod: Visar utbildningskoden för kurspaketeringen ovan
  • Bilagor/noteringar: Visar hur många bilagor och noteringar som finns i ett ärende. Genom att klicka på siffran öppnas en fönster som visar bilagorna resp. noteringarna.

Nyheter rörande examen

 • Om en fotnot har exakt samma benämning på svenska och engelska som en annan fotnot listas de nu på samma rad i fotnotslistan i bevisdokumentet.
  Exempel:

  I exemplet finns alltså tre fotnoter, men fotnot 1 och 3 är likadana så de listas tillsammans.
 • När bilagan ”The Swedish higher education system” (även kallad UHR-bilagan) skrivs ut är den inte längre fördefinierad som dubbelsidig. Du kan alltså själv styra om dokumentet skrivs ut enkel- eller dubbelsidigt.

Nyheter rörande Ladok för studenter

 • När ett registreringsintyg hämtas är nu valen ”Koder för kurser, program m.m.” och ”Studietakt, undervisningstid, undervisningsform och studieort” förvalda. Studenten kan välja att bocka ur valen för att inte få med informationen.

 

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2021-12-20 | Webmaster