Ladok

Uppgradering 21 juni – Version 2.20

Nyheter rörande studieavgifter

Sista betalningsdag kan numera även ändras på studieavgiftsperioder som har helt betalda fakturor. Sista betalningsdag ändras inte för de helt betalda fakturorna, däremot ändras datumet på ej betalda fakturor eller fakturor där bara en del av studieavgiften har betalts in.

 

Nyheter rörande Ladok för studenter

Studenter som har studerat vid flera lärosäten och loggar in i Ladok för studenter via konto på antagning.se eller eduid kommer nu se en tydligare lista med lärosäten hen kan logga in på. Exempel:

2023-06-19 | Webmaster