Ladok

Uppgradering 2 mars – Version 1.86

Nyheter rörande hämtning av CSV-filer

  • När en utsökning gjorts i medarbetarrättigheter går det nu att hämta resultatet till en CSV-fil, som t.ex. kan öppnas i Excel. Filen innehåller hela sökresultatet samt information om vilka utsökningsparametrar du använt.
  • CSV-filen som kan hämtas för deltagarlistan på ett aktivitetstillfälle inkluderar nu alla deltagare. Alltså inte bara de studenter som visas på skärmen när deltagarlistan delas upp på olika sidor (paginering). Filen innehåller även information om aktivitetstillfället.

Nyheter rörande resultatrapportering

  • I de fall uppgifter har rapporterats in, men inte sparats, så raderas inte längre uppgifterna om användaren väljer att sortera om rapporteringslistan. Användaren ges istället valet att återvända till sidan för att spara eller fortsätta utan att spara.

Nyheter rörande examen

  • Nu skrivs examinationsdatum ut i kursärendens kurslista även för ”Andra meriter” som saknar angiven betygsgrad och som ligger till grund för ett tillgodoräknande.
  • Radbrytning är infört för bevisbenämning i rutan för utfärdade bevis i fliken ”Ärenden/Beslut” så att långa bevisbenämningar inte riskerar att flytta beslutsfattarens namn utanför bild i högerkant.
  • Rutan som visar ingående kurser i utfärdad examen har blivit bredare. (Rutan nås antingen via högerkanten på studentens översiktssida eller via fliken Ärenden/Beslut, under Beslut -> Bevis -> Välj -> Visa.)

 

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2022-02-28 | Webmaster