Ladok

Uppgradering 17 mars – Version 1.63

Nyheter rörande utländska meriter

  • Via det nya Ladok för studenter (nytt studentgränssnitt) kan studenter nu komma åt Emrex. I Emrex kan studenter som har meriter på utländska universitet hämta in sina meriter till Ladok, och tvärtom för studenter som fått meriter i Sverige och vill exportera dem till utländska universitet. När en student har hämtat sina utländska meriter till Ladok kan administratörer se meriterna i fliken ”Nationell översikt” för respektive student. För att studenter ska få åtkomst till Emrex behöver lärosätet först ge behörighet för det.

Nyheter rörande examen

  • Efter att man lagt till ett modulresultat i dispositionslistan så behöver man inte längre ladda om sidan för att modulen ska visas.
  • Nu behöver man bara klicka en gång för att ta bort rubrik eller examensarbete i dispositionslistan.
  • Nu behöver man bara klicka en gång på knappen i dispositionslistan för att växla mellan att visa mål eller visa grund för tillgodoräknande i beviset.

Nyheter rörande tillgodoräknande

  • Nu görs en kontroll vid attestering så att tillgodoräknandeunderlag inte har ändrats av en annan användare efter det att attestanten öppnade ärendet.

Nyheter rörande resultatrapportering

  • Nu sorteras de framsökta medarbetarrättigheterna korrekt mellan upprepade utsökningar, samt vid byte av sida i träfflistan vid paginering.
  • Nu är formuleringen i aviseringsmejl för klarmarkerade ändringar av attesterade resultat formulerad så att det framgår att det rör sig om en ändring.

Nyheter rörande sökning på kurstillfälle

  • När kurstillfällen söks fram och filtreras på ”Klara på resultat på kurs” så tas nu inte längre studenter med som har avbrott på kursen, eftersom eventuellt inlagt kursresultat ändå inte kan klarmarkeras i dessa fall.

Nyheter rörande ”Mina grupper”

  • Visning av huvudhandledare i ”Mina grupper” tar hänsyn till angivet datum så att de inte visas upp efter passerat slutdatum.

 

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2021-03-15 | Webmaster