Ladok

Uppgradering 16 mars – Version 1.87

Nyheter rörande resultatrapportering

  • När resultat klarmarkeras finns det nu fler val för att ange rättande lärare:
    • ”Rapportörer med behörighet”: Användare som har behörighet att rapportera på kursens institution/avdelning kan väljas.
    • ”Användare på lärosätet”: Alla användare på lärosätet kan väljas.
    • ”Övriga”: Ett fritextfält för att kunna skriva upp personer som inte är användare i Ladok på lärosätet.
  • När resultat för en enstaka student (”Enpersonsrapporteringen”) klarmarkeras visas nu även information om namn, personnummer, kurskod, kursbenämning, modulkod, benämning och val av rättande lärare i dialogrutan.

Nyheter rörande aktivitetstillfälle

  • Utseendet på sidan för att söka aktivitetstillfällen följer nu det nya designramverket. I och med detta kan användaren anpassa vilka sökparametrar som visas på sidan (valen sparas i webbläsaren).
  • I CSV-filen som kan hämtas i fliken ”Deltagare” framgår nu även om studenten är avstängd under samma datum som aktivitetstillfället ges. Om så är fallet markeras studenten med ”Avstängd” i filen.

 

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2022-03-14 | Webmaster