Ladok

Uppgradering 15 september – Version 1.74

Nyheter rörande resultat

 • I översikten i flikarna Rapportera och Attestera går det att ändra vilken version av kursen man arbetar med. När val av version har gjorts så visas det senaste kurstillfället på versionen.
 • Ytterligare användbarhetsförbättringar har genomförts på flera sidor för resultat. T.ex. finns knappar för att välja betyg i enpersonsrapporteringen, det finns en ny väljare för ”Visa moduler” i fliken Resultatuppföljning och sökfältet ”utb.kod” har bytt namn till ”Kurskod” i olika utsökningar rörande resultat och tillgodoräknande.
 • I resultatuppföljning visas 100 träffar som standard.
 • Det går nu även att exportera till CSV från attesteringsvyn.
 • I ”Information om resultat” visas även om klarmarkering gjorts via ombud, t.ex. Canvas.

Nyheter rörande aktivitetstillfällen

 • Det går att kopiera ett redan skapat aktivitetstillfälle. Sök fram aktivitetstillfällen och välj sedan ”Kopiera” i raden för ett tillfälle. Alla fält kopieras då till ett nytt aktivitetstillfälle, vilket kan redigeras innan det sparas.
 • I översikten för aktivitetstillfällen går det att välja vilka kolumner som visas, så att man kan välja att få en mer komprimerad lista.
 • I deltagarfliken visas antalet tillagda studenter samt anmälda studenter tydligare.
 • Aktivitetstillfällen som tillåter studenter med godkänt resultat att anmäla sig visas nu även för studenter som redan har avklarat kursen.

Nyheter rörande examen

 • Det går att styra om bevisdokumentet ska produceras i en sammanfogad pdf (alltså bevis, DS, och eventuell yrkeslärarbilaga sammanfogat) eller om det ska vara separata filer. Inställningen görs för respektive bevistyp (av personer med behörighet för det).
 • I bevisdokumentet hålls nu alltid rubrik för titel och själva titeln ihop, så att titeln aldrig kan hamna på en annan sida än dess rubrik.
 • I bevisärenden är nu kurslistans olika tabeller synkade så att bredden är densamma för dem alla, vilket gör att det ser mindre rörigt ut i de fall studenten har meriter av många olika slag.
 • I bevisärendens kurslistor visas nu kompletterande uppgifter, såsom huvudområde och successiv fördjupning, även för mål i tillgodoräknande av typen kurs.
 • I TG-rutan som visas i kurslistan och i fotnotsvyn i bevisärenden, för kurser som har tillgodoräknande på del av kurs, visas nu information om att beslutsfattare eller examinator saknas i de fall då namn inte finns att tillgå när tillgodoräknandet eller grunden är inkonverterterade från gamla Ladok. (Tidigare visades i dessa fall ”Informationskonverterare Informationskonverterare ” respektive ”ik ik”.)
 • Utseendet på tabellen i Fotnotsvyn har justerats gällande Benämning, Utb.kod, radbrytningar och format för TG Mål/Grund.

Nyheter rörande studentöversikt

 • Indikation (en blå ikon) visas i vyn översikt för student i det fall studenten har: Kontaktuppgifter, utfärdade bevis, grupptillhörighet eller anteckningar

 

Nyheter rörande tillgodoräknande

 • Rättning av redan beslutade tillgodoräknanden går inte längre att koppla till kurspaketeringar med återbud.

 

Lathundar, e-learning och filmer har uppdateras till den senaste versionen av Ladok. 

2021-09-13 | Webmaster