Ladok

Uppgradering 15 mars – Version 2.13

Nyheter rörande aktivitetstillfällen

  • I sökvyn för aktivitetstillfällen finns en ny kolumn där datum och tid när aktivitetstillfället senast ändrades visas. Kolumnen är sorteringsbar, så du kan snabbt kan hitta de senast ändrade överst i tabellen.

Nyheter rörande utbildningsinformation

  • Inriktningstillfällen kan numera skapas direkt från fliken ”Struktur” på ett programtillfälle. När inriktningstillfället har skapats så läggs det direkt in i programtillfällets struktur.

  • Det finns nu länkar som leder till sidorna för de utbildningstillfällen eller utbildningar som lagts till i strukturen på ett programtillfälle. Så om du t.ex. klickar in på ett kurstillfälle som ligger i strukturen för ett programtillfälle så kommer du till kurstillfällets sida, överst på den sidan får du dessutom länkar som leder tillbaka till programmet, programtillfället och kursen.

 

2023-03-13 | Webmaster