Ladok

Uppgradering 15 februari – Version 2.11

I veckans uppgradering påverkas du endast av små förändringar i Ladok.

En rättning har gjorts så att det återigen går att skriva ut deltagarlistan för ett aktivitetstillfälle i webbläsaren Microsoft Edge.

En rättning har gjorts i utdata studieaktivitet och -finansiering så att studenter med avbrott på utbildning inte längre tas med i sökresultatet.

2023-02-13 | Webmaster