Ladok

Uppgradering 13 september – Version 2.26

Nyheter i Sök kurstillfälle

Nu går det att sortera kolumnerna: Kurskod, Kurs, Version, Tillfälleskod, Start- och Slutdatum.

Tips! Om du först sorterar på en kolumn och sedan håller inne Ctrl + klickar på en annan kolumn så kan du sortera i första hand, i andra hand osv.

 

Nyheter rörande ny studieavgiftshantering

Lärosätet kan ställa in så att utbildningstillfällen bara kan aktiveras manuellt. Precis som tidigare är defaultläget att om ett utbildningstillfälle redan är aktiverat så kommer alla nya tillfällen (på samma utbildningskod) aktiveras automatiskt. Inställningen görs under Studieavgiftshantering – Inställningar – Automatisk aktivering.

Det går inte längre att ändra till ett tidigare datum för sista betalningsdag om fakturan är skickad.

Nu visas det tydligare ifall en faktura är återskapad från en tidigare antagning. Det kan t.ex. inträffa om en student meddelat återbud på ett kurstillfälle men sedan antagits till samma kurstillfälle igen, i så fall återskapas fakturan med samma uppgifter och status som innan återbudet.

2023-09-11 | Webmaster