Ladok

Uppgradering 13 oktober – Version 1.76

Nyheter rörande aktivitetstillfällen

  • I översikten i flikarna rapportera och attestera så visas inte längre aktivitetstillfällen äldre än 180 dagar upp. Om det finns äldre aktivitetstillfällen så visas länken ”Visa alla aktivitetstillfällen, även äldre” upp, och leder användaren till en lista över alla aktivitetstillfällen som finns på kurstillfället.
  • När resultat klarmarkeras på ett aktivitetstillfälle så räcker det nu att läraren har behörighet att rapportera på den organisationsenhet som ett av utbildningstillfällena tillhör för att kunna väljas som rättande lärare.

Nyheter rörande utländska meriter

  • Studenter kan sedan tidigare hämta sina utländska meriter till Ladok via tjänsten Emerex, som de når via Ladok för studenter. Nu läggs de meriterna direkt in som en ”Annan merit”, utan att en handläggare behöver lägga in det manuellt. När en student har hämtat in en utländsk merit i Ladok så läggs de till i listan över studentens ”Andra meriter” och den kan t.ex. användas som grund i ett tillgodoräknande.

Nyheter rörande examen

  • Det går att lägga in bakgrundsbilder för de examensbevis och andra bevisdokument som utfärdas i Ladok. Inställningen görs i bevisinställningar av användare med behörighet för det, och bilden skrivs sedan ut på examensbevis eller andra bevisdokument som utfärdas i Ladok.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2021-10-21 | Webmaster