Ladok

Uppgradering 13 april – Version 1.89

Nyheter rörande resultatrapportering

  • I vyn för att rapportera och attestera resultat för en enstaka student har knappen för att attestera tagits bort från menyn ”Åtgärder”. Den ordinarie attesteringsknappen finns kvar ovanför tabellen.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2022-04-11 | Webmaster