Ladok

Uppgradering 12 oktober – Version 2.2

Nyheter rörande aktivitetstillfällen

  • När aktivitetstillfällen skapas kan de sparas som utkast, då visas de inte för studenter och det kan inte heller användas för resultatrapportering. Genom att spara aktivitetstillfällen som utkast kan administratörer planera sitt arbete bättre eftersom de kan förbereda terminens aktivitetstillfällen under en längre tidsperiod, för att sedan publicera dem när studenterna ska kunna se dem. När ett aktivitetstillfälle publiceras visas det för studenter och kan användas för resultatrapportering. Se handhavande i lathunden ”Skapa aktivitetstillfälle”.
  • Det går nu att ange in många platser som finns till förfogande för aktivitetstillfället (t.ex. antal platser i den bokade lokalen). Informationen kan användas för att hålla koll på hur många av platserna som bokas upp. Observera att antalet platser inte är en begräsning – fler studenter kan alltså anmäla sig. Det går även att aktivera avisering, så att valda användare får ett mail när ett visst antal studenter har anmälts. Se handhavande i lathunden ”Skapa aktivitetstillfälle”.
  • För att beräkna anmälningsperiod behöver användaren nu klicka på ”Beräkna anmälningsperiod” för att uträkningen ska göras. Tidigare skedde beräkningen per automatik. När ett aktivitetstillfälle kopieras så följer det angivna antalet dagar med till det nya tillfället, men inte anmälningsperiod.
  • I vyn ”Sök aktivitetstillfälle” går det nu att hämta en CSV-fil med de aktivitetstillfällen som sökts fram, t.ex. för att kunna hantera listan i Excel. När listan öppnas i Excel kan den behöva formateras för att all information ska visas, det enklaste sättet är att markera alla celler och sedan dubbelklicka i rubrikraden mellan två kolumner och sedan mellan två rader.

Tips! Vill du veta mer om arbetet bakom förändringarna i aktivitetstillfälle? Lyssna på de senaste avsnitten av Ladokpodden.  

 

Nyheter rörande resultatrapportering

  • Det går inte längre att ta bort enskilda betyg eller examinationsdatum från ett klarmarkerat resultat. Syftet med förändringen är undvika att användare av misstag tar bort information från ett klarmarkerat resultat vilket skulle leda till att resultatet inte går att attestera. Det är fortfarande möjligt att byta till ett annat betyg eller datum – eller att ta bort det klarmarkerade resultatet helt och hållet.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2022-10-10 | Webmaster