Ladok

Uppgradering 12 maj – Version 1.67

Nyheter rörande resultat

  • I fliken ”Översikt pågående rapportering” går det att söka fram alla typer alla typer av klarmarkering (vanligt resultat, ändring av resultat och borttagning av resultat) i en och samma vy. Defaultläget är att sökningen görs på alla tre klarmarkeringstyper, men det går att välja vilka typer man söker efter. I sökresultatet framgår också vilka klarmarkeringar som är av vilken typ.
  • I fliken ”Översikt pågående rapportering” har sökresultatet justerats så att kurskod visas före kursbenämningen i kolumnen ”Kurs”, och efternamn visas före förnamn i ”Klarmarkerat av” resp. ”Aviserat till”.
  • Om ett ”Annat resultat” ingår i ett tillgodoräknande eller i ett utfärdat bevis tillåter systemet inte längre att man rättar utbildningstyp och/eller omfattning för det andra resultatet.

Nyheter rörande examen

  • Grunder inom ett och samma tillgodoräknande sorteras nu inbördes såväl i bevisärendet som vid skapande av bevisdokument enligt i första hand examinationsdatum, i andra hand benämning och i tredje hand kurskod.
  • Nu tas den automatgenererade rubriken för examensarbete bort ur bevisärendets dispositionslista, och därmed även ur bevisdokumentet. ifall den kurs eller projekttitel som den hänvisar till tas bort. Detta behöver alltså inte göras manuellt längre.
  • Ett fel i fotnotshanteringen har åtgärdats, som gjorde att om en annan merit valts i kurslistan och den samtidigt också ingick i ett valt tillgodoräknande så kunde det bli en extra fotnot för ursprung i själva beviset, som inte syntes i fotnotsvyn i bevisärendet.

Nyheter rörande utdata

  • Utdata – Resultat: Rullistan för att välja period visar terminer bakåt i tiden, istället för framåt i tiden.
  • Utdata – Utfärdade bevis: Rullistan för att välja period visar terminer bakåt i tiden, istället för framåt i tiden.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2021-05-10 | Webmaster