Ladok

Uppgradering 11 maj – Version 1.91

Nyheter rörande ”Sök student”

  • Sök student har ett nytt utseende. I och med detta sparas användarens val av visat antal sökträffar i webbläsaren. Filtreringsfälten finns nu i kolumnrubrikerna för kurs och kurspaketering. Det finns även möjlighet att välja vilka kolumner som ska visas i sökresultatet.

Nyheter rörande tillgodoräknande och bevis

  • När ett ärende avslutas går det nu att ange en ”Understatus”, det kan användas för att förtydliga vilket beslut som har fattats i ärendet. Välj ett av alternativen: Bifall, avslag eller utan åtgärd. Studenten ser inte vilken understatus som valts.
    • På sidan ”Studentärenden” går det att söka fram ärenden som avslutats med viss understatus. Välj understatus i fältet ”Ärendestatus”.
    • Om ett ärende avslutas automatiskt av Ladok (t.ex. när ett ärende för tillgodoräknande attesteras) läggs ingen understatus in.
    • Det går bara att lägga in en understatus när man är inne i ett ärende, så om ärenden avslutas på sidan ”Studentärenden” går det inte att lägga in en understatus.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2022-05-09 | Webmaster