Ladok

Uppgradering 10 maj – Version 2.17

Nyheter rörande studieavgifter

  • Om det finns en spärr inlagd på en students tillfällesantagning går det inte längre att skicka fakturor till den studenten. När fakturan söks fram visas en varning.

  • Det är inte längre möjligt att lägga in stipendier eller delbetalningar för en faktura som är markerad som helt betald.
  • CSV-filen som kan exporteras från fliken ”Studieavgiftsskyldiga studenter” har en bättre formatering av belopp-siffror. Den nya formateringen gör det möjligt att göra beräkningar av summor direkt i dokumentet.
2023-05-08 | Webmaster