Ladok

Uppgradering 1 september – Version 1.73

Nyheter rörande examen

 • Kolumnrubrikerna alltid kvar överst i bild i ett bevisärende när man skrollar nedåt i kurslistan, dispositionslistan eller fotnotsvyn.
 • Titel på examensarbete (projekttitel) visas i ett bevisärendets dispositionslista på både svenska och engelska.
 • Alla automatiska fotnoter redigeras i bevisärende.
 • Nu förhindras att en tom sida kan hamna sist i bevisdokumentet.
 • Nu lämnas alltid minst ett blanksteg mellan en lång kursbenämning och dess omfattning i kursbevis. Samma sak gäller också mellan en eventuellt lång betygsbenämning och examinationsdatumet.
 • En fotnotssiffra för en benämning i beviset kan inte längre hamna ensam på en egen rad. Om benämningen är så lång att fotnotssiffran behöver flyttas till ny rad så flyttas nu benämningens sista ord ner tillsammans med siffran.
 • Vid tillägg av modul i examen så görs filtreringen av vilka moduler som tillhör vilken kurs på kursinstans istället för på kursbenämning. På så vis undviker man problem om två kurser har samma benämning.
 • Det går längre att koppla en examen till borttagna kurspaketeringsantagningar (t.ex. om studenten lämnat återbud på en utbildning).
 • Vid tillägg av modul i examen så görs filtreringen av vilka moduler som tillhör vilken kurs på kursinstans istället för på kursbenämning. På så vis undviker man problem om två kurser har samma benämning.
 • Nu fungerar huvudcheckboxen i ett bevisärendes kurslista korrekt, oavsett om någon av kursernas checkboxar är inaktiva p.g.a. att modul/moduler från aktuell kurs används i bevisärendet istället för hela kursresultatet.

Nyheter rörande studiedeltagande

 • Vid förberedelse till tillfällesbyte samt då nytt förväntat deltagande skapas så är inte längre ett utbildningstillfälle förvalt.

Nyheter rörande ärende för tillgodoräknande

 • Om en bilaga tas bort i ärendet så visas den inte längre i ärendet.

Nyheter rörande Ladok för studenter

 • Om student lägger in avbrott på kurspaketering så visas underliggande utbildning (t.ex. kurser inom programmet) som berörs innan studenten bekräftar.
 • Om student lägger in återbud på kurspaketering så visas underliggande utbildning (t.ex. kurser inom programmet) som berörs innan studenten bekräftar.

Nyheter rörande forskarutbildning

 • Forskningsarbete (utan angiven omfattning): Om examinerad omfattning anges som 0,0 hp vid resultatrapporteringen så visas 0,0 hp ut i vyerna: översikt för en student, enpersonsrapportering och ändringslogg. Tidigare var fältet i dessa fall tomt.

Nyheter rörande uppföljning

 • I rapporten ”Genomströmning kurspaketeringstillfälle” visas nu studentens uppgift om avklarad kurspaketering på korrekt kurspaketeringstillfälle, även i de fall studenten har gjort kurspaketeringstillfällesbyte.
 • I rapporten ”Genomströmning kurspaketeringstillfälle” visas nu studentens avbrott på kurspaketering efter ett kurspaketeringstillfällesbyte på korrekt kurspaketeringstillfälle.

 

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2021-09-13 | Webmaster