Ladok

Uppdatering 14 september – Version 1.52

Nyheter rörande resultatrapportering

Förbättringar på startsidan:

  • Tydligare uppdelning mellan rapportera och attestera: fliken ”Attestera” används av personer med attesteringsrättigheter, och fliken ”Rapportera” används av personer med rapporteringsrättigheter
  • Alla kurser med studenter som är redo för ”resultat på kurs” listas tillsammans, oavsett vilken termin studenten gick
  • I fliken ”Attestera”går det även att se vilka resultat som inte aviserats till användaren
  • Fliken ”Aviseringar till mig från Ladok” tas bort
  • Förändringarna rörande startsidan finns i lathundar på sidan: Lathundar för planerad funktionalitet.

Förbättringar av vyn där resultat rapporteras in på en student (”enpersonsrapportering”):

  • När det finns ett tillgodoräknande på del av kurs, så visas mer information om grunden för tillgodoräknandet om man klickar på den blå symbolen för TG som visas på raden för modulen.

Nyheter rörande tillgodoräknande och bevis

  • Det möjligt att ta med ”Andra resultat” som är inlagda av andra lärosäten (med ursprung ”eget lärosäte”) i bevisärenden och som grund i tillgodoräknanden.

Nyheter i utdata

  • I utdata för deltagande kurs och studieavgiftsbetalning framgår mer information om kurspaketeringen under ett informations-i intill kurspaketeringskoden i kolumnen ”läses inom”.
  • I utdata för deltagande kurs, deltagande kurspaketering och utbytesstudier visar periodväljaren perioder bakåt i tiden. Genom att skriva in ett senare år går det att välja framtida perioder.

Nyheter i utbildningsinformation

  • När ett nytt utbildningstillfälle skapas visar periodväljaren nu perioder framåt i tiden. Genom att skriva in ett tidigare år går det att välja tidigare perioder.

 

Lathundar har uppdaterats till den senaste versionen av Ladok. Filmer och e-learningkurser uppdateras inom kort. 

2020-09-15 | Webmaster