Ladok

Uppdatering 9 oktober – Version 1.34

Generella nyheter

  • Nu är sökfälten för att söka efter student eller kurstillfälle tillbaka på betastartsidan.

Nyheter rörande resultatrapportering

  • Det finns en ny funktionalitet för att rapportera och attestera resultat för en enskild student. Funktionen gör det möjligt att rapportera och attestera resultat på en tidigare kursversion än den som studenten är registrerad på nu, samt gör det enklare att hantera resultaten om det är en och samma person som både rapporterar och attesterar resultaten. Funktionen är fortfarande under utveckling och kommer att förändras kommande uppdateringar av Ladok. Här finns en guide för funktionen.
  • Deltagarlistan för ett aktivitetstillfälle går nu att sortera. Om det finns fler än 25 studenter i listan så tänk på att sorteringen inte ligger kvar när du bläddrar mellan sidorna. Välj hellre att visa fler än 25 studenter per sida och sortera därefter listan.
  • På betastartsidan ser du nu om det finns resultat att hantera på andra kursversioner än den som visas. Rullistan med versioner är då markerad med en orange prick, och när du öppnar rullistan så ser du på vilken av versionerna som det finns ett resultat att hantera.

Nyheter rörande den nationella översikten

  • Sedan uppdateringen för två veckor sedan visas ”Andra resultat” med ursprung ”eget lärosäte” i den nationella översikten. Nu ingår de andra resultaten även i den totala summeringen av avklarade poäng i den nationella översikten.
  • I översikten finns nu en kolumn som visar vilken nivå inom studieordning som kursen eller åtagandet är på, t.ex. grundnivå, forskarnivå.
  • I kolumnen för omfattning har enhet (t.ex. hp, hp-k) tagits bort. Om du håller muspekaren över siffran så ser du vilken enhet som avses.
  • Om du väljer att visa detaljer i den nationella översikten så ser du nu ett informations-i i raden för kurspaketeringen. Klicka på det för att se mer detaljerad information om kurspaketeringstillfället.
2019-11-07 | Webmaster