Ladok

Uppdatering 8 april – Version 1.45

Nyheter rörande aktivitetstillfälle

  • Nu går det att ta bort ett kurstillfälle från ett aktivitetstillfälle om ingen student vid det aktuella kurstillfället är tillagd som deltagare på aktivitetstillfället.
  • Det går inte längre att skapa skapa eller uppdatera ett aktivitetstillfälle där man angett prefix för anonymiseringskod men inte angett att det ska vara ett anonymt aktivitetstillfälle (tidigare har det gått att skapa dessa aktivitetstillfällen via integrationer).

Nyheter rörande tillgodoräknande

  • När ändringar görs i ett ärende för tillgodoräknande efter det har klarmarkerats så visas nu vad det är som ändrats i noteringarna längst ned i ärendet.
  • I ärenden för tillgodoräknande tillåts nu åter igen radbrytning i beskrivningsfältet för ”Annan specifikation”.
2020-04-20 | Webmaster